Export XLS

Priezvisko Meno Dátum narodenia Klub Oblasť Stav licencie SJF Číslo licencie SJF Stav licencie FEI Kvalifikácie
GILÁNIOVÁ Sofia 14.02.1990 JK MASARYKOV DVOR Vígľaš - Pstruša S Aktívny 08648 Aktívny Jazdec: S, D
GARČALA Ľubomír 25.02.1982 JK SLÁVIA Spišská Nová Ves V Aktívny 02673 Aktívny Jazdec: S
JAROŠOVÁ Ivana 04.11.1985 JK TAVAROK Mengusovce V Aktívny 05218 Aktívny Jazdec: E
ŠULEK Igor 06.01.1973 RANČ PALOMINO Bohunice B Aktívny 00120 Aktívny Jazdec: S, Tren...
ŠTEFANOVÁ Tamara 14.06.2007 JK SAPIA Nový Tekov Z Aktívny 08222 Aktívny Jazdec: E
BUDAY Fanni 18.06.2005 RIDERS & DREAMS Bratislava B Aktívny 08825 Aktívny Jazdec: S
KUCHÁR Zdenek 11.01.1963 JK SLÁVIA Spišská Nová Ves V Aktívny 00379 Aktívny Jazdec: S, Tren...
ZUBKOVÁ Aisha 28.11.2001 PARKÚR TEAM Rožňava V Aktívny 06632 Aktívny Jazdec: S, Tren...
KUCHÁR Peter 15.12.1980 JK SLÁVIA Spišská Nová Ves V Aktívny 00389 Aktívny Jazdec: S
SUPEKOVÁ Lucia 29.08.1977 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 05341 Aktívny Jazdec: E
ČUPKA Michal 30.10.2009 MKM SPORTHORSES Bratislava B Aktívny 08866 Aktívny Jazdec: S
KUCHÁR Tomáš 11.06.1987 TK SPORT STABLE Bratislava B Aktívny 01985 Aktívny Jazdec: S, Tren...
SUPEKOVÁ Lucia 05.11.1999 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 06021 Aktívny Jazdec: E
BORITÁŠOVÁ Katarína 30.06.2011 TJ SLÁVIA UVLF Košice - voltíž V Aktívny 08439 Aktívny Jazdec: V
GAVALDOVÁ Lujza 18.08.2005 JK SŠ Ivanka pri Dunaji B Aktívny 06092 Aktívny Jazdec: V
KUCHÁR Maroš 04.10.1989 TK SPORT STABLE Bratislava B Aktívny 02689 Aktívny Jazdec: S, Tren...
SUPEKOVÁ Michaela 05.11.1999 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 06022 Aktívny Jazdec: E
GIERTLOVÁ Laura 27.01.2011 VOLTILAND Košice V Aktívny 08231 Aktívny Jazdec: V
BODNÁROVÁ Lenka 14.09.2010 VOLTILAND Košice V Aktívny 08232 Aktívny Jazdec: V
GAVORNÍKOVÁ Laura 19.10.2003 JK ROZÁLKA Pezinok B Aktívny 05968 Aktívny Jazdec: S, D, C
MLYNČEKOVÁ Charlotte 11.08.1994 AL ASIL Liptovský Mikuláš S Aktívny 03651 Aktívny Jazdec: E
CHALKOVÁ Adela 14.06.2001 JK BETTY Bukovec Z Aktívny 06653 Aktívny Jazdec: S
REZEŠOVÁ Victoria 06.12.2000 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 05263 Aktívny Jazdec: S
EIM Iveta 03.05.1989 JK TJ SLÁVIA STU Bratislava B Aktívny 03702 Aktívny Jazdec: S
MOCK Henrich 30.12.1971 JK ROZÁLKA Pezinok B Aktívny 00417 Aktívny Jazdec: S, Tren...
Pánis Radoslav 04.09.1988 B Aktívny 1234561 Aktívny Žiak JŠ: Ano, J...
HERMÉLY Radka 02.12.1994 GREENFIELD SPORT HORSES Hôrka V Aktívny 03931 Aktívny Jazdec: S, Tren...
BANIČOVÁ Emma 07.10.2004 AMG HORSES Šaľa Z Aktívny 08241 Aktívny Jazdec: S
GOLLVITZEROVÁ Tereza 15.08.2002 BK DUNAJ Bratislava B Aktívny 06809 Aktívny Jazdec: S
JUHOS Fülöp 10.08.1999 JŠ Bernolákovo B Aktívny 06464 Aktívny Jazdec: S
ANTALÍKOVÁ Diana 21.07.1999 JK SŠ Ivanka pri Dunaji B Aktívny 04309 Aktívny Jazdec: D, V, R...
ŠVECOVÁ Michaela 27.01.1984 HORSE DIAMOND Bratislava B Aktívny 05315 Aktívny Jazdec: S, E, T...
TAČÁROVÁ Sarah 03.12.2007 JŠ Bernolákovo B Aktívny 08673 Aktívny Jazdec: S
CHODILOVÁ Martina 09.02.1999 ENVIROKONE Bratislava B Aktívny 05109 Aktívny Jazdec: S, Tren...
GONOVÁ Simona 04.01.1990 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 03815 Aktívny Jazdec: E
VEJOVÁ Linda 08.11.2009 HIPPOCLUB Lipt. Sielnica S Aktívny 08251 Aktívny Jazdec: S
KVASSAYOVÁ Katarína 11.03.1979 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 04655 Aktívny Jazdec: S
HUNOVÁ Diana 10.11.2009 JK Ivanka pri Dunaji B Aktívny 07853 Aktívny Jazdec: D
SEDNIČKOVÁ Matilda 24.02.2000 RIDERS & DREAMS Bratislava B Aktívny 05342 Aktívny Jazdec: S
PAVĽAKOVÁ Stela 29.11.2011 TJ SLÁVIA UVLF Košice - voltíž V Aktívny 07569 Aktívny Jazdec: V
SÝKOROVÁ Barbora 08.08.2000 WALTER´S EQUESTRIAN CLUB Bratislava B Aktívny 05409 Aktívny Jazdec: S, D
JURŠTÁKOVÁ Dorota 14.02.2005 JK Trenčín - Nozdrkovce Z Aktívny 07530 Aktívny Jazdec: D
MURGAŠOVÁ Miriam 06.07.1978 JK TJ SLÁVIA STU Bratislava B Aktívny 00102 Aktívny Jazdec: S
ROVNÁ Katarína 06.06.1970 JK MONTY RANČ Nitrianske Pravno Z Aktívny 04197 Aktívny Jazdec: E, Tren...
ROVNÁ Lucia 26.03.1994 JK MONTY RANČ Nitrianske Pravno Z Aktívny 05056 Aktívny Jazdec: E
HROZNOVÁ Aneta 30.04.2007 EQUINA SPORT TEAM Plav. Podhradie B Aktívny 08469 Aktívny Jazdec: S
LACUŠKOVÁ Lea 20.03.1992 JŠ Topoľčianky B Aktívny 04266 Aktívny Jazdec: S, Tren...
KABAŇOVÁ Diana 12.07.2009 EQUINA SPORT TEAM Plav. Podhradie B Aktívny 08470 Aktívny Jazdec: S
KUNKELOVÁ Zoja 09.12.2012 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky Z Aktívny 09199 Aktívny Jazdec: V
CHUDYBA Bronislav 30.03.1989 JK RADO´S Piešťany Z Aktívny 02481 Aktívny Jazdec: S
GULÁŠOVÁ Terézia 05.04.2003 TK SPORT STABLE Bratislava B Aktívny 06083 Aktívny Jazdec: S
BIELIKOVÁ Tamara 19.08.2006 JK MONTY RANČ Nitrianske Pravno Z Aktívny 08472 Aktívny Jazdec: E
BÁBYOVÁ Ivana 27.09.1976 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 04303 Aktívny Jazdec: S, Rozh...
FARKAŠOVÁ Alexandra 16.09.2006 CJŠ Bernolákovo B Aktívny 08880 Aktívny Jazdec: S
CIBERE Radovan 18.09.1976 JŠ Topoľčianky B Aktívny 00063 Aktívny Jazdec: S
LAKOTOVÁ Nicol 12.08.2004 AMG HORSES Šaľa Z Aktívny 07870 Aktívny Jazdec: S
BAČIAK MASARYKOVÁ Zuzana 03.04.1981 JK SŠ Ivanka pri Dunaji B Aktívny 00596 Aktívny Jazdec: V, Rozh...
DUDITŠOVÁ Diana 30.10.2005 ŠK DIVOKÁ VODA Bratislava B Aktívny 08266 Aktívny Jazdec: S
JANČÁRYOVÁ Alexandra 27.02.2008 SLOVAK JUMPING ACADEMY Prešov V Aktívny 09082 Aktívny Jazdec: S
NAŠTICKÝ Viliam 05.06.1984 ŠK DIVOKÁ VODA Bratislava B Aktívny 00024 Aktívny Jazdec: S, Tren...
HATÁROVÁ Linda 17.08.2006 CJŠ Bernolákovo B Aktívny 08265 Aktívny Jazdec: S
MARAFFKOVÁ Evelyn 10.01.2009 HOR-JAK SPORTHORSES Dunajská Lužná B Aktívny 08884 Aktívny Jazdec: S
CIGAN Ján 27.02.1990 JK JMC Lužany pri Topli V Aktívny 02755 Aktívny Jazdec: S, Tren...
MOŠKOVÁ Paula 08.07.2004 RIDERS & DREAMS Bratislava B Aktívny 07580 Aktívny Jazdec: S
BAČOVÁ Zuzana 21.02.2008 JK TJ SLÁVIA STU Bratislava B Aktívny 07458 Aktívny Jazdec: S
LAUKOVÁ Diana 23.11.1982 JK SLOVAN HÁJE Bratislava B Aktívny 00760 Aktívny Jazdec: S, Tren...
SABÓ Dušan 27.05.1970 JK RS TEAM Bratislava B Aktívny 00581 Aktívny Jazdec: S, Funk...
HAJDUOVÁ Kristína 02.12.2000 RANČ OUZKÝCH Bratislava B Aktívny 04436 Aktívny Jazdec: V
LAŽOVÁ Alžbeta 14.03.2010 TJ SLÁVIA UVLF Košice - voltíž V Aktívny 07218 Aktívny Jazdec: V
BRHLOVÁ Katarína 24.12.2000 AMG HORSES Šaľa Z Aktívny 07584 Aktívny Jazdec: S
SOBOLIČOVÁ Zuzana 29.09.1982 JK NAPOLI Bratislava B Aktívny 07585 Aktívny FEI Veterinárny...
VOŠTENÁKOVÁ Simona 12.08.1996 JK TAVAROK Mengusovce V Aktívny 08056 Aktívny Jazdec: E
HUDOBOVÁ Amália 19.07.2005 JK MASARYKOV DVOR Vígľaš - Pstruša S Aktívny 08891 Aktívny Jazdec: D
CIKRYTOVÁ Eva 14.09.1959 JK TJ SLÁVIA STU Bratislava B Aktívny 07254 Aktívny FEI Veterinárny...
HAJURKOVÁ Ela 13.12.2005 TJ SLÁVIA UVLF Košice - voltíž V Aktívny 06527 Aktívny Jazdec: V
VESELOVSKÁ Sára 30.12.2005 JK JMC Lužany pri Topli V Aktívny 08700 Aktívny Jazdec: S
LEDECKÁ Zoya 06.08.2004 JK BALUNKY Bratislava B Aktívny 07365 Aktívny Jazdec: D
NÉMETH Peter 21.01.1993 JK ROZÁLKA Pezinok B Aktívny 03459 Aktívny Jazdec: D
SAKÁČOVÁ PIATROVÁ Petra 18.11.1979 JK SAPIA Nový Tekov Z Aktívny 05013 Aktívny Jazdec: E, Funk...
HUPKOVÁ Gabriela 14.04.1979 JK AGROPARTNER Plavecké Podhradie Z Aktívny 07867 Aktívny Funkcionár: Adm...
PARTIKOVÁ Nina 28.11.2007 JK TJ SLÁVIA STU Bratislava B Aktívny 07693 Aktívny Jazdec: S
BUBENÍKOVÁ Emma 10.12.2005 JŠ Bernolákovo B Aktívny 08489 Aktívny Jazdec: S, D
POLAKOVIČOVÁ Katarína 12.03.2005 EQUINA SPORT TEAM Plav. Podhradie B Aktívny 08210 Aktívny Jazdec: S
MATEJÍČKOVÁ Romana 21.05.2011 JK Trenčín - Nozdrkovce Z Aktívny 08490 Aktívny Jazdec: S
FÜLES Ema 30.05.2007 JK FADEX Miloslavov B Aktívny 08276 Aktívny Jazdec: S, D
BÁRTA Szilárd 15.03.1987 JO MARTIN - ZÁTURČIE Vrútky S Aktívny 04595 Aktívny Jazdec: A
LENČÉŠOVÁ Vladimíra 11.10.1977 FARAO Trnovec nad Váhom Z Aktívny 00033 Aktívny Jazdec: V, Rozh...
BALÁŽOVÁ Laura 14.09.2007 JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky Z Aktívny 05566 Aktívny Jazdec: V
NEUSCHLOVÁ Petronela 12.06.1999 AMG HORSES Šaľa Z Aktívny 04576 Aktívny Jazdec: S, Tren...
SEDLIAKOVÁ Terézia 26.07.2005 JK MASARYKOV DVOR Vígľaš - Pstruša S Aktívny 07889 Aktívny Jazdec: S
BALÁŽOVÁ Michaela 12.10.2002 JS POLET Trebostovo S Aktívny 05701 Aktívny Jazdec: D
TOMAŠOVIČOVÁ Lucia 21.02.2002 AMG HORSES Šaľa Z Aktívny 07548 Aktívny Jazdec: S
GENCIK Alexander Martin 23.03.1995 MedGene Bratislava B Aktívny Z0021 Aktívny Jazdec: S
HALO Marko 13.07.1993 JK SLÁVIA SPU Nitra Z Aktívny 03341 Aktívny Jazdec: S
SERAKOU Aliaksandr 28.12.1985 JK CARMINA Rimavská Sobota S Aktívny 09673 Aktívny Jazdec: S, Tren...
ŠVANTNEROVÁ Bianka 27.12.2007 BK DUNAJ Bratislava B Aktívny 08496 Aktívny Jazdec: S
BALIGA Boris 13.07.1979 JK DEVÍN Bratislava B Aktívny 01392 Aktívny Jazdec: S, Tren...
NAGYOVÁ Katarína 16.12.2010 FARAO Trnovec nad Váhom Z Aktívny 07607 Aktívny Jazdec: V
KELEMENOVÁ Veronika 26.12.1978 RIDERS & DREAMS Bratislava B Aktívny 00358 Aktívny Jazdec: S, D, R...
NOVOSADOVÁ Veronika 13.04.2008 JŠ Bernolákovo B Aktívny 08907 Aktívny Jazdec: S