Meno Adrián
Priezvisko KRAK
Dátum narodenia 07.10.1974
Klub EQUINIBRIUM AMH Zvolenská Slatina
Oblasť S
Overenie bezúhonnosti:
Výpis z RT 07.06.2017
Čestné vyhlásenie 25.01.2023
SJF Licencia 00121
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia 10045534
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Jazdec: S, D
Tréner: Tréner 1
Funkcionár: Štatutár