Meno Cyntia
Priezvisko BALLA
Dátum narodenia 12.10.1995
Klub RANČ AURA Nová Dedina
Oblasť Z
Overenie bezúhonnosti:
Výpis z RT 01.06.2017
Čestné vyhlásenie 24.01.2023
SJF Licencia 06574
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Dátum posledného seminára - Tréner 08.11.2022
Dátum posledného seminára - Rozhodca 30.06.2023

Ak od dátumu posledného absolvovania aktualizačného seminára uplynuli viac ako 3 roky, športový odborník nemôže vykonávať činnosť v SJF.

T.j.: Osoba s kvalifikáciou športového odborníka má povinnosť absolvovania aktualizačného seminára minimálne 1x za 3 roky.

Ak seminár neabsolvuje, stráca zápis odbornej činnosti športového odborníka v evidencii SJF platnosť (v súlade s ustanovením §83 ods. 11 písm b. zákona o športe 440/215 Z.z., Smernice SJF 172020 – Vzdelávanie trénerov jazdectva a Smernice SJF 072016 – Vzdelávanie športových odborníkov v SJF)

Kvalifikácie
Jazdec: S
Rozhodca: RS2
Tréner: Tréner 1
Steward: KS2