Meno Jana
Priezvisko BALÁŽOVÁ
Dátum narodenia 16.05.1977
Klub JO MARTIN - ZÁTURČIE Vrútky
Oblasť S
SJF Licencia 06065
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Člen: Áno