Meno Pavol
Priezvisko Baláž
Dátum narodenia 07.04.1967
Klub JZK "EQUS" Poprad
Oblasť V
Overenie bezúhonnosti:
Čestné vyhlásenie 15.02.2019
SJF Licencia 00538
Stav SJF licencie Neaktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Jazdec: A
Rozhodca: RA2
Staviteľ parkúrov/tratí: SA2