Meno Štefan
Priezvisko BAJČÍK
Dátum narodenia 04.04.1982
Klub JK Trenčín - Nozdrkovce
Oblasť Z
Overenie bezúhonnosti:
Čestné vyhlásenie 22.03.2018
SJF Licencia 01516
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia 10091758
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Jazdec: S