Meno Alžbeta Mária
Priezvisko ALMÁŠIOVÁ
Dátum narodenia 24.02.2016
Klub JK LIMFORA Badín
Oblasť S
SJF Licencia N1059
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Žiak JŠ: Ano