Meno Viktória
Priezvisko AMRÓZY
Dátum narodenia 02.03.2003
Klub JK LIMFORA Badín
Oblasť S
SJF Licencia N0985
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Žiak JŠ: Ano