Meno Daniel
Priezvisko SMORÁDEK
Dátum narodenia 18.04.1973
Klub WAVO HORSES Slovenská Ľupča
Oblasť S
Overenie bezúhonnosti:
Čestné vyhlásenie 11.01.2023
SJF Licencia 09443
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Funkcionár: Štatutár
Člen: Áno