Meno Melánia
Priezvisko ANNOVÁ
Dátum narodenia 23.02.2007
Klub JK CARMINA Rimavská Sobota
Oblasť S
SJF Licencia 09083
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Jazdec: S