Meno Vladimír
Priezvisko CINTULA
Dátum narodenia 11.08.1978
Klub WALTER´S EQUESTRIAN CLUB Bratislava
Oblasť B
Overenie bezúhonnosti:
Čestné vyhlásenie 18.01.2023
SJF Licencia 08870
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Funkcionár: Štatutár
Člen: Áno