Meno Pavol
Priezvisko ADAMAŤ
Dátum narodenia 10.04.1975
Klub JK SANTÁNA Trenčianske Mitice
Oblasť Z
Overenie bezúhonnosti:
Čestné vyhlásenie
SJF Licencia 04803
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Jazdec: C
Staviteľ parkúrov/tratí: SC2
Funkcionár: Štatutár