Meno Martin
Priezvisko NECELA
Dátum narodenia 19.12.1982
Klub VOLTILAND Košice
Oblasť V
Overenie bezúhonnosti:
Výpis z RT 19.01.2018
Čestné vyhlásenie 23.01.2023
SJF Licencia 01463
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia 10000084
Stav FEI licencie Neaktívny
Dátum posledného seminára - Tréner 26.03.2023

Ak od dátumu posledného absolvovania aktualizačného seminára uplynuli viac ako 3 roky, športový odborník nemôže vykonávať činnosť v SJF.

T.j.: Osoba s kvalifikáciou športového odborníka má povinnosť absolvovania aktualizačného seminára minimálne 1x za 3 roky.

Ak seminár neabsolvuje, stráca zápis odbornej činnosti športového odborníka v evidencii SJF platnosť (v súlade s ustanovením §83 ods. 11 písm b. zákona o športe 440/215 Z.z., Smernice SJF 172020 – Vzdelávanie trénerov jazdectva a Smernice SJF 072016 – Vzdelávanie športových odborníkov v SJF)

Kvalifikácie
Jazdec: S, V
Tréner: Tréner 1
Funkcionár: Štatutár
Lonžér: Áno