Meno Štefan
Priezvisko AMBRUŠ
Dátum narodenia 05.11.1960
Klub SPOLOK PRIATEĽOV KONÍ Trnava
Oblasť Z
Overenie bezúhonnosti:
Čestné vyhlásenie
SJF Licencia 04540
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Funkcionár: Štatutár
Člen: Áno