Meno Andrea
Priezvisko Ambróšová
Dátum narodenia 17.09.1975
Klub JK ZAIRIN DVOR Boľkovce
Oblasť S
SJF Licencia 06114
Stav SJF licencie Neaktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Kvalifikácie
Člen: Áno